Välkommen till Föräldrakooperativet Kotten

Kotten är en föräldrakooperativ förskola som ligger på Sveavägen 17 i Eskilstuna, där välutbildad och erfaren personal kombineras med arbetande föräldrar.

Verksamheten på Kotten drivs enligt ett avtal mellan Eskilstuna Kommun och Kotten för barn från 1 års ålder till och med 6 års ålder. Kotten är en kooperativt driven förskola vilket kan liknas med att samtliga föräldrar inom kooperativet är arbetsgivare. Att Kotten drivs som föräldrakooperativ ger dig som förälder möjlighet att vara med och påverka ditt/dina barns vardag, lära känna andra barn, föräldrar och personal på ett mer personligt plan.