Klagomål

På Föräldrakooperativet Kotten är vi måna om att både barnen och deras föräldrar trivs. Vi vill att ni ska känna er del av Kottens familj men samtidigt ska ni ha möjlighet att kommunicera med oss om ni identifierar problem både på kotten som helhet men också på ett personligt plan.

Om ni har klagomål önskar vi att ni i första hand tar diskussion muntligt med personalen på plats vid lämpligt tillfälle. Avtala gärna en tid så att personalen har möjlighet att ta emot era funderingar.

Om ni upplever att ni inte får gehör för ert klagomål eller det rör en personalfråga så ber vi er i så fall höra av er till Kottens föreståndare Alexandra Westberg Detta görs i så fall via vår Klagomålsblankett. Man kan också boka tid med Alexandra för att diskutera problemet.

Skulle föreståndaren vara otillgänglig eller ni känner att frågan behöver lyftas till ett högre plan rekommenderas kontakt med Kottens styrelse. Detta görs antingen via Klagomålsblanketten som läggs i valfri styrelsemedlems postfack eller via formuläret nedan.

Beskriv händelseförloppet som föranleder klagomålet och notera gärna händelsens datum, inblandad personal eller föräldrar och andra uppgifter som kan hjälpa oss förbättra vår verksamhet