Föräldraavgiften

Kotten har i enlighet med kommunens införande av maxtaxa under 2002 samma taxesystem som tillämpas inom kommunal barnomsorg. Utöver kommunens bestämmelser erbjuder vi 25 timmar per vecka vistelsetid istället för kommunens 15 timmar per vecka för dig som är arbetssökande eller föräldraledig.