Om Kotten

Barngruppen

Barngruppen tas om hand av Kottens personal, barnens föräldrar och vår fantastiska kock Yvonne.

Barnens dagliga aktiviteter planeras regelbundet av personalen och inkluderar regelbunden gymnastik för de större barnen, utflykter till skogen samt daglig lek utomhus. Mindre barn som fortfarande sover middag gör detta utomhus. Alla barn ges möjlighet att delta i aktiviteter anpassade till deras ålder. Varje år försöker vi anordna en gemensam aktivitet för alla familjer.

Ditt ansvar som förälder

På Kotten tar du en aktiv del i ditt barns utveckling och upplevelse av sin förskoleperiod. En dag i månaden förväntas du som förälder att arbeta som resurs på Kotten så att personalen kan fokusera på den pedagogisk verksamheten. Arbetsdagarna ger dig möjlighet att komma med egna initiativ till aktiviteter för barnen.

Öppettider
Kotten har öppet från måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.30.
Under vecka 28, 29 och 30 har Kotten semesterstängt varje sommar. Kotten kan inte under dessa veckor stå för eller ordna annan alternativ barnomsorg.