Om Kotten

Barngruppen
Barngruppen på ungefär 18 – 20 barn tas om hand av Kottens personal som består av Agneta, Sara, Sandra och Yvonne, där Yvonne lagar till fantastisk mat och även tar hand om Kottens dagliga städning. Varje vecka gör hela barngruppen en mycket uppskattad utflykt till skogen. Utöver denna ges barnen möjlighet att vara ute stora delar av dagarna. De små barnen som ännu sover middag gör detta utomhus. De lite större barnen har gymnastik en gång per vecka och ges möjlighet till andra aktiviteter som föräldrarna tar initiativ till, till exempel simskola, studiebesök eller andra roliga utflykter. Alla barn ges möjlighet att delta i aktiviteter anpassade till deras ålder. Varje år samlas hela familjerna till en gemensam aktivitet till exempel en utflykt till Kolmården eller en grillfest.

Ansvar och ansvarsområden som förälder
Varje familj tilldelas ca en till två arbetsdagar per månad där man ingår som personal i barngruppen. Du förväntas också att aktivt delta i föreningens möten samt ingå i något ansvarsområde, till exempel styrelsearbete, barnköansvarig eller fixargrupp. Varje höst och vår samlas vi till en gemensam storstädning av Kotten. Utöver det har vi också gemensamma familjeaktiviter några gånger per år.

Personalansvar
Varje förälder på Kotten bär ett personalansvar, eftersom vi alla föräldrar är arbetsgivare till vår personal. Alla beslut rörande personalfrågor tas dock upp av styrelse eller personalansvarig.

Öppettider
Kotten har öppet från måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.30.
Semesterstängt hålls under tre veckor varje sommar. Vanligtvis under veckorna 28, 29 och 30. Kotten kan inte under dessa veckor stå för eller ordna annan alternativ barnomsorg.