Om Kotten

Barngruppen

Vår personal består just nu av 1 förskollärare och 4 barnskötare, var av en personal är våran kock Yvonne!

Barnens dagliga aktiviteter planeras regelbundet av personalen och det inkluderar bla miniröris, utflykter till skogen och temadagar, vi använder läroplanen som grund. Under förmiddagarna delar vi upp barnen i 3 olika grupper så barnen får möjlighet att delta i anpassad undervisning efter ålder och utveckling. Dom barn som sover middag gör detta i vagnar ute på våran gård. 

Ditt ansvar som förälder

På Kotten tar du en aktiv del i ditt barns utveckling och upplevelse av sin förskoleperiod. En dag i månaden förväntas du som förälder att arbeta på Kotten så att personalen kan fokusera på att planera den pedagogisk verksamheten. Arbetsdagarna ger dig möjlighet att komma med egna initiativ till aktiviteter för barnen.

Utöver arbetsdagarna ska varje familj delta på dom planerade städdagarna, årsmötena och ha en tyngre post i styrelsen någon gång under sin tid på Kotten. Varje år försöker vi anordna en gemensam aktivitet för alla familjer.

Öppettider
Kotten har öppet från måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.30.
Under vecka 28, 29 och 30 har Kotten semesterstängt varje sommar. Kotten kan inte under dessa veckor stå för eller ordna annan alternativ barnomsorg. Vi har även stängt 2 dagar per termin för Planering.