Om Kotten

Barngruppen

Vår personal består just nu av 1 förskollärare och 3 barnskötare, var av en personal är våran kock Yvonne. I juni är vi 2 förskollärare och 2 barnskötare.

Barnens dagliga aktiviteter planeras regelbundet av personalen och det inkluderar bla miniröris, utflykter till skogen och temaveckor. Alla barn ges möjlighet att delta i aktiviteter som är anpssade till deras ålder. Dom barn som sover middag gör detta i vagnar ute på våran gård. Varje år försöker vi anordna en gemensam aktivitet för alla familjer.

Ditt ansvar som förälder

På Kotten tar du en aktiv del i ditt barns utveckling och upplevelse av sin förskoleperiod. En dag i månaden förväntas du som förälder att arbeta på Kotten så att personalen kan fokusera på att planera den pedagogisk verksamheten. Arbetsdagarna ger dig möjlighet att komma med egna initiativ till aktiviteter för barnen.

Öppettider
Kotten har öppet från måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.30.
Under vecka 28, 29 och 30 har Kotten semesterstängt varje sommar. Kotten kan inte under dessa veckor stå för eller ordna annan alternativ barnomsorg.