Om Kotten

Vår verksamhet

Vår personal består just nu av 1 förskollärare och 3 barnskötare, vi har vår egen kokerska som också är ute i barngrupp och stöttar upp vissa tider på dagen!

Barnens dagliga aktiviteter planeras regelbundet av personalen och det inkluderar pedagogiska samlingar, utflykter till skogen och gruppaktiviteter anpassade efter ålder och utveckling, vi använder såklart läroplanen som grund!

Dom barn som sover middag gör detta i vagnar ute på våran gård.

Ditt ansvar som förälder

På Kotten tar du en aktiv del i ditt barns utveckling och upplevelse av sin förskoleperiod. Under bara 3 stycken halvdagar per termin (kl.9-11.30) förväntas du som förälder att arbeta på Kotten så att personalen kan fokusera på att planera den pedagogiska verksamheten.

Arbetsdagarna ger dig möjlighet att komma med egna initiativ till aktiviteter för barnen.

Utöver arbetsdagarna ska varje familj delta på dom planerade städdagarna, årsmötena och ha en post i styrelsen någon gång under sin tid på Kotten. Varje år försöker vi anordna minst en gemensam aktivitet för alla familjer.

Maten på Kotten

Vi använder ekologiskt odlad mat i så stor utsträckning som det är möjligt. Vi tänker även på att använda närproducerade och säsongsanpassade livsmedel.

Yvonnes mat: yvveskitchen

Öppettider
Kotten har öppet från måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 17.30.
Under vecka 28, 29 och 30 har Kotten semesterstängt varje sommar. Kotten kan inte under dessa veckor stå för eller ordna annan alternativ barnomsorg. Vi har även stängt 2 dagar per termin för Planering.