Styrelse

Anders Veabråten, Ordförande

Anna Jonsson, Vice Ordförande

Mikael Eriksson, Sekreterare

Johan Gunnarsson, Kassör

Sofie Nellmer, Personalansvarig

Annika Stenberg, Ledamot