Ansvar som förälder

På Kotten tar du en aktiv del i ditt barns utveckling och upplevelse av deras förskoleperiod. Under endast tre halvdagar per termin (kl. 08.45-11.30) förväntas du som förälder arbeta på Kotten så att personalen kan fokusera på att planera den pedagogiska verksamheten. Arbetsdagarna ger dig möjlighet att komma med egna initiativ till aktiviteter för barnen.

Utöver arbetsdagarna ska varje familj delta på de planerade städdagarna, årsmöte och stormöte. Samtliga föräldrar har en roll i styrelsen eller driftutskottet och förväntas ha en tyngre post i styrelsen någon gång under sin tid på Kotten.

Varje år försöker vi anordna minst en gemensam aktivitet för alla familjer.