Vår verksamhet

Vår personal består av en förskollärare och tre barnskötare.

Barnens dagliga aktiviteter planeras regelbundet av personalen och det inkluderar pedagogiska samlingar, utflykter till skogen och gruppaktiviteter anpassade efter ålder och utveckling. Vi använder såklart läroplanen som grund!

De barn som sover middag gör detta i vagnar ute på vår gård.