Föräldraavgiften

Kotten har i enlighet med kommunens införande av maxtaxa under 2002 samma taxesystem som tillämpas inom kommunal barnomsorg. Vi erbjuder 25 timmar vistelsetid per vecka för dig som är arbetssökande eller föräldraledig.