Klagomål

På Föräldrakooperativet Kotten är vi måna om att både barnen och deras föräldrar trivs. Vi vill att ni ska känna er del av Kottens familj men samtidigt ska ni ha möjlighet att kommunicera med oss om ni identifierar problem både på kotten som helhet men också på ett personligt plan.

Om ni har klagomål önskar vi att ni i första hand tar diskussion muntligt med personalen på plats vid lämpligt tillfälle. Avtala gärna en tid så att personalen har möjlighet att ta emot era funderingar.

Om ni upplever att ni inte får gehör för ert klagomål eller det rör en personalfråga så ber vi er i så fall höra av er till Kottens styrelse.

Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller via mejl till styrelsen@kotten.nu.

Beskriv händelseförloppet som föranleder klagomålet och notera gärna händelsens datum, inblandad personal eller föräldrar och andra uppgifter som kan hjälpa oss förbättra vår verksamhet.

Glöm inte att uppge kontaktuppgifter om du önskar få återkoppling.

Formulär för klagomål