Personal

Lina – Rektor

Jag heter Lina Ericson och bor här i Eskilstuna med min lilla blandrashund Jamie. Jag tog min examen från förskollärarutbildningen i juni 2019. 
Jag har också arbetat inom hotell och restaurang branschen i många år och även som personlig assistent.
Min första vända på Kotten var 2014 då jag började med praktik här innan jag kom in på förskollärarprogrammet på MDH. Jag har sedan dess varit kvar som vikarie till och från och jobbar nu heltid. Jag trivs väldigt bra och är tacksam över att få vara med på barnens resa under sin förskoletid.
Att jag som pedagog varje dag kan ge barnen värme, kärlek och en trygg famn att vara i, ser jag som en väldigt betydelsefull uppgift jag har. För mig är det viktigt att barn får känna sig sedda och hörda. Att får vara med att stötta, utmana och uppmuntra barnen när de bygger sin grund inför livets alla vägar känns väldigt intressant och roligt.

Felicia – Barnskötare

Mitt namn är Felicia Rydh och jag jobbar som barnskötare här på kotten. Jag bor i Eskilstuna med min familj. Tidigare har jag jobbat som vikarie här på kotten men även på kommunal förskola som vikarie, och även inom andra yrken. Som pedagog är jag lyhörd, glad, har alltid öppna armar för barnen och ger barn en trygg famn att vara i. För mig är det viktigt att barns intressen och barnens behov blir sedda. 

Evelina – Barnskötare

Mitt namn är Evelina Stigsdotter och jag arbetar som barnskötare på Kotten, jag har jobbat här sen 2021. Jag bor tillsammans med min man, min dotter och våran Katt i Eskilstuna. Som pedagog är jag bra på att se det spontana lärandet, skapa trygghet hos både barn och vårdnadshavare och att spexa inför och med barnen! För mig är det viktigt att barnen får ett lustfyllt lärande, att barn får vara barn och att alla barn ska få en likvärdig utbildning.

Vikarier

Lukas, Linnéa, Atyaf, Chandrika och Riwa(kök)